Färg & form

Lise-Lotte foto

Ögonblick som jag ser dem

Färg & form

 

Rostig plåt, vissna blommor, flagnande färg och våta stenar. Titta nära och du hittar grafiska mönster och sprakande färger.

Rostigt

Färgstarkt

Rydal

bild@lise-lottefoto.se

 

copyright Lise-Lotte Gustafsson