Rostigt

Lise-Lotte foto

Ögonblick som jag ser dem

Rostigt

 

Rostigt och slitet kan vara väldigt vackert.

bild@lise-lottefoto.se

 

copyright Lise-Lotte Gustafsson