Näs kraftstation

Lise-Lotte foto

Ögonblick som jag ser dem

Näs kraftstation

 

En upprustning av kraftstationen i Näs genomfördes 2012.

bild@lise-lottefoto.se

 

copyright Lise-Lotte Gustafsson