New York

Lise-Lotte foto

Ögonblick som jag ser dem

New York City

 

Sommaren 2014 besökte jag staden som aldrig sover. Här är staden ur mitt perspektiv.

bild@lise-lottefoto.se

 

copyright Lise-Lotte Gustafsson